Historia

PSM - CHRZANÓW

Historia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chrzanowie powstała dzięki staraniom władz powiatowych Chrzanowa w roku 1963 – wówczas jako filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oświęcimiu.

Grono Pedagogiczne liczyło zaledwie pięciu nauczycieli, a naukę w pierwszym roku działalności rozpoczęło 54 uczniów w klasach fortepianu, skrzypiec i przedmiotów ogólnomuzycznych. Ponieważ szkoła nie posiadała własnej siedziby, nauka odbywała się w salach Szkoły Podstawowej nr 1, a później również w pomieszczeniach Powiatowego Domu Kultury. Z roku na rok powiększała się kadra, przybywały nowe klasy instrumentalne i rosła ilość uczniów.

We wrześniu 1969 roku Wydział Kultury i Sztuki w Krakowie przekształcił dotychczasową filię w samodzielną Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Chrzanowie, wciąż jednak bez własnego lokum. Na pierwszego Dyrektora powołano Zofię Trybalską-Tomaszkiewicz.

Wreszcie, w 1970 roku, szkole przydzielono budynek przy ulicy Mickiewicza 12 – dotychczasową siedzibę Przedsiębiorstwa Robót Górniczych – który zajmuje do chwili obecnej. Wymagał on jednak kapitalnego remontu oraz przystosowania do wymogów szkoły muzycznej. Ale rok szkolny 1971/72 społeczność szkolna uroczyście zainaugurowała już we własnym budynku. Szybko okazało się, że aula szkolna jest zbyt mała i konieczne było powiększenie jej o sąsiednie, niewielkie pomieszczenie. I choć nadal nie jest wystarczająca dla potrzeb szkoły muzycznej, taka pozostała do dziś.

Szkoła rozwijała się, widoczne było ogromne zainteresowanie kształceniem muzycznym w Chrzanowie i okolicach. Po 10 latach, w murach szkoły uczyło się 160-ciu uczniów w następujących klasach instrumentalnych: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, trąbka, waltornia i puzon, a wielu znalazło również miejsce w działającym wówczas przy szkole Społecznym Ognisku Muzycznym.

Kiedy w roku szkolnym 1983/84 Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Chrzanowie obchodziła 20-lecie istnienia, wśród jubileuszowego grona znaleźli się jej absolwenci, którzy po ukończeniu studiów muzycznych, powrócili w mury swojej szkoły – już jako pedagodzy.

W 1987 roku kolejnym dyrektorem szkoły została Anna Warzecha, pełniąca dotąd funkcję zastępcy dyrektora. W roku 1992, drogą konkursu, stanowisko to objęła Halina Pstrucha, a obecnie, od 2008 roku, dyrektorem szkoły jest Ireneusz Stańczak.


Wielką bolączką szkoły jest fakt, iż budynek, pomimo kapitalnego remontu  w 1992 roku, nadal nie zapewnia warunków koniecznych dla szkoły muzycznej. Zła akustyka, brak wyciszenia, zbyt mała ilość pomieszczeń hamują rozwój placówki i poszerzenie oferty edukacyjnej. Korzystamy z uprzejmości i gościnności Urzędu Stanu Cywilnego i jego Sali Marmurowej, a także sali widowiskowej Młodzieżowego Ośrodka Kultury i Sportu, ale brak własnej sali koncertowej bardzo utrudnia realizację przedsięwzięć wynikających z charakteru szkoły, a także jej kulturotwórczej roli w środowisku. Mimo to nasi uczniowie odnoszą sukcesy w licznych regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych konkursach. Uświetniają wiele kulturalnych imprez na terenie Chrzanowa. Szkoła współpracuje z szeregiem kulturalnych i kulturalno-oświatowych placówek w naszym mieście i okolicy. Na stałe w repertuarze wydarzeń środowiskowych zapisały się: Dni Chrzanowa, Noworoczny Koncert Kolęd, Międzynarodowy Dzień Muzyki, koncert ku czci świętej Cecylii, Koncert Majowy w Dworze Zieleniewskich w Trzebini. Gościliśmy znakomitych artystów, m.in.: Halinę Czerny-Stefańską, Reginę Smendziankę, Kaję Danczowską, Mariolę Cieniawę, Józefa Stompla, Pawła Puczka, Andrzeja Jasińskiego, Janinę Garścię, Elżbietę Stefańską-Łukowicz. Do stałych przedsięwzięć należą Regionalne Przesłuchania i Warsztaty Wiolonczelowe.

 

1 października 2003 roku naszej szkole nadano imię Janiny Garści.

Święto to zbiegło się w czasie jubileuszem 40-lecia placówki oraz Międzynarodowym Dniem Muzyki, a gościem honorowym tej uroczystości była sama Patronka.

 

W 2007 roku odbyły się I Chrzanowskie Spotkania Młodych Instrumentalistów – pamięci Janiny Garści – konkurs o ogólnopolskim zasięgu, cieszący się ogromną popularnością. Początkowo odbywał się corocznie, obecnie co dwa lata. W jubileuszowym roku szkolnym Młodzi Instrumentaliści spotkają się po raz szósty.

Chrzanowskie Spotkania promują nasze miasto, a PSM I stopnia im. Janiny Garści, dzięki tej imprezie, a także osiągnięciom naszych uczniów, stała się rozpoznawalna na mapie wielu tego typu szkół w Polsce.

W ciągu 50 lat swej działalności szkoła wykształciła ok. 1100 absolwentów, a nasi uczniowie wciąż udowadniają, że PSM I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie jest kuźnią wielu talentów muzycznych.