Zamówienia publiczne

PSM - CHRZANÓW

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”

Najkorzystniejsza oferta – dokument .pdf do pobrania


„Zapytanie ofertowe – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego”

Zapytanie ofertowe – dokument .pdf do pobrania

Program funkcjonalno-użytkowy – dokument .pdf do pobrania


Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku po Szkole Podstawowej, zlokalizowanego przy ulicy Marcina Borelowskiego nr 1 w Chrzanowie, celem przystosowania go do potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie.

Szczegóły postępowania znajdują się TUTAJ


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (do pobrania .pdf)