Konkurs

PSM - CHRZANÓW

VIII Chrzanowskie Spotkania Młodych
Instrumentalistów

1-2 czerwca 2018 roku

WYNIKI VIII CHRZANOWSKICH SPOTKAŃ MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW (pdf)

 


ORGANIZATORZY

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie ul. Mickiewicza 12
 • Urząd Miejski w Chrzanowie

MERYTORYCZNA OPIEKA

 • Centrum Edukacji Artystycznej

CELE SPOTKANIA

 • integracja muzycznie uzdolnionej młodzieży
 • prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I st.
 • zdobywanie estradowego doświadczenia
 • wymiana doświadczeń pedagogów
 • promocja talentów muzycznych
 • promocja Chrzanowa i Ziemi Chrzanowskiej

TERMIN

 • 01 czerwca 2018 r.      –  przesłuchania fortepianów i instrumentów strunowych
 • 02 czerwca 2018 r.      – przesłuchania fortepianów c.d. i instrumentów dętych, warsztaty metodyczne,   ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów.
  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, konkurs zostanie przedłużony do 03 czerwca.

ZASADY UDZIAŁU

W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie różnych klas instrumentalnych publicznych i niepublicznych szkół artystycznych I st.

KATEGORIE

Odrębnie dla fortepianu, instrumentów strunowych i instrumentów dętych:

 • kategoria I – klasy I-II/6 i I/4
 • kategoria II – klasy III-IV/6 i II/4
 • kategoria III – klasy V-VI/6 i III-IV/4

PROGRAM

Czas prezentacji do 8 minut:

 • fortepian
  1. utwór Janiny Garści
  2. utwór dowolny
 • skrzypce, wiolonczela
  1. utwór Janiny Garści lub utwór innego polskiego kompozytora XX wieku
  2. utwór dowolny
 • pozostałe instrumenty
  1. transkrypcja utworu Janiny Garści lub utwór innego polskiego kompozytora XX wieku
  2. utwór dowolny

ZASADY PRZESŁUCHAŃ

 • prezentacje będą oceniać trzy odrębne komisje artystyczne
 • uczestnicy wykonują program z pamięci
 • każda komisja przyznaje nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Janiny Garści
 • wykonawcy będą oceniani w skali od 1 do 25 pkt
 • nagrodzeni zostaną uczniowie, którzy uzyskają co najmniej 21 pkt
 • decyzje komisji artystycznej są ostateczne i niepodważalne
 • każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa
 • wyróżnione dyplomy i nagrody będą do odebrania wyłącznie w trakcie koncertu laureatów, nie będą wysyłane

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz (dostępny od 3 kwietnia) na stronie www.psm-chrzanow.pl (zakładka Konkurs) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 90,00 zł od uczestnika na konto:

Rada Rodziców przy PSM I st. w Chrzanowie
87 8444 0008 0000 0085 1312 0001

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać na adres: chrzanowskiespotkania@gmail.com

Ewentualne prośby co do terminu przesłuchania należy wpisać w uwagach formularza zgłoszeniowego.

W przypadku rezygnacji z udziału wpisowe nie podlega zwrotowi.

 Do dnia 15 maja 2018 r. uczestnicy zostaną poinformowani o przebiegu przesłuchań pocztą elektroniczną. Po tym dniu harmonogram nie ulega zmianie. Harmonogram przesłuchań dostępny będzie również na stronie szkoły  www.psm-chrzanow.pl

INFORMACJE O KONKURSIE

 • fortepiany – Iwona Nowak tel. 882188573
 • instrumenty strunowe – Alicja Garlińska-Płoszaj tel. 692251639
 • instrumenty dęte – Anna Suchoń tel. 600052316

PROPOZYCJE NOCLEGÓW

 • Ośrodek Wypoczynkowy Chechło w Chrzanowie – 608 273 317
 • Hotel Platan w Chrzanowie, Rynek 6 – 32 4404400, 32 4404401
 • Motel Bed & Breakfast Mikunda, ul. Śląska 87 – 32 6227180
 • Motel – Restauracja Lech – Młoszowa, ul. Krakowska 130 – 32 6278247
 • Hotel – Restauracja Lir – Trzebinia, ul. Fabryczna 5 – 32 6180584
 • Dwór Zieleniewskich – Trzebinia, ul. Piłsudskiego 47 a – 32 6122587

Koszty podróży, ewentualnego zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.