Konkurs

PSM - CHRZANÓW

VIII Chrzanowskie Spotkania Młodych
Instrumentalistów

1-2 czerwca 2018 roku

WKRÓTCE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE…

ORGANIZATORZY

CELE SPOTKANIA

TERMIN

ZASADY UDZIAŁU

KATEGORIE

PROGRAM

ZASADY PRZESŁUCHAŃ

ZGŁOSZENIA

INFORMACJE O KONKURSIE

PROPOZYCJE NOCLEGÓW