Nieobecności nauczycieli

PSM - CHRZANÓW

p. Maria Pragłowska – nieobecna w dniach od 17.11.2021r. do 23.11.2021r.

p. Ewa Banachiewicz – nieobecna w dniach od 22.11.2021r. do 24.11.2021r.