Nieobecności nauczycieli

PSM - CHRZANÓW

p. Elżbieta Ustupska – nieobecna w dniu 24.11.2022 r.

p. Marta Kleszcz – nieobecna w dniach od 14.11.2022 r. do 25.11.2022 r.